Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i världsklass

Helios13 är ett projekt med avsikt att skapa ett innovativt, aktörsdrivet, globalt uppkopplat kulturhus i en kulturhistoriskt värdefull industribyggnad på Heliosgatan 11-13 i Hammarby Sjöstad. Projektet är initierat av Helios13-gruppen, en sammanslutning av väletablerade, nyskapande kulturaktörer och kreativa företag som driver verksamheter inom bland annat musik, scenkonst, foto, film, konst, media, mode, reklam, design, nycirkus och kulturpolitik. Helios13 ska innehålla både publika verksamheter – biograf, scener, restaurang, galleri, möteslokaler – och producerande verksamheter – foto- och filmstudios, musikstudios, ateljéer, produktionslokaler och kontorshubbar. 

Stockholm är idag en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Den snabba expansionen ställer extra krav på att det som byggs är socialt hållbart – att det skapas en levande, trygg stad som folk vill bo i, företag investera i och turister resa till. En stad som tar tillvara på mångfalden och inte faller i segregationens fällor. Helios13 ger staden en stor, institutionellt tung aktör för kultur och kreativa näringar som ökar möjligheten att bygga en socialt hållbar stad. Detta utan att kosta staden en krona i byggkostnader. Med Helios13 får även sjöstadsborna ett självklart vattenhål, en plats för medborgerligt deltagande, ett unikt kulturutbud med teater, film och konserter och en träffpunkt för föreningsmöten, fester och konferenser.

Helios13 har i sitt planeringsarbete stöd av en rad starka bolag med stor erfarenhet av affärsplanering, hållbar stadsbyggnad och fastighetsinvesteringar. Det inkluderar bland andra arkitektfirman White och fastighetskonsultbolaget NAI Svefa. Tanken är att skapa en ekonomisk samverkansmodell där kreativa företag tillsammans med oberoende kulturaktörer ska bygga upp verksamheten, som skapar synergieffekter där de olika aktörerna drar nytta av varandra.

I Helios13 ska mångfald inte vara en eftertanke, utan en kärna, där själva initiativet drivs av aktörer som representerar hela stadens befolkning, inte bara en liten del. De aktörer som utgör Helios13-gruppen har alla en stor erfarenhet av att föra fram en mångfald av samtida, globalt uppdaterad spjutspetskultur. De upplever att stora delar av vår samtida kultur idag har svårt att kunna ta plats i de slutna, homogena, centraliserade strukturer som dominerar Stockholms institutionella kulturliv. Bland många andra arbetar Stocktown Films, Delight Studios, CinemAfrica, Selam, Momento Film, Nomade, Sirqus Alfon, D1gits, Andreas Unge Produktion och Intercult utifrån målsättningen att kunna förlägga verksamhet i huset. 

Helios13 vill skapa en modell och en plattform som ger effekter långt utanför närområdet. Vårt kulturhus kopplar det lokala interkulturella Sverige till en global värld, och öppnar upp för nya slags kulturprojekt som tar tillvara på en bredd av kompetenser och kontaktnät. De utbyten som skapas mellan medborgare, skola, bransch, internationella kulturaktörer och kreativa företag ger svallvågor och positiva effekter för innovation, för det övriga kulturlivet i Stockholm och för staden som helhet. Den nya samverkansmodellen möjliggör att många aktörer i kulturens och de kreativa näringarnas framkant får möjlighet att expandera och synas i världen och sätta Sverige och Hammarby Sjöstad på världskartan.

Läs mer om alla fördelarna för staden med att bygga Helios13 (PDF)

Helios13-gruppen

Guido Hildebrand, initiativtagare Helios13, fotograf och VD, Delight Studios
Rani Kasapi, initiativtagare Helios13 och kulturchef, Botkyrka Kommun 
Sandra Olivegren, initiativtagare och projektledare, Helios13 
Viktoria Walldin, utvecklare social hållbarhet, White Arkitekter
Erik Torvén, arkitekt, White Arkitekter 
Teddy Goitom, producent och VD, Stocktown & Afripedia 
Senay Berhe, filmare och producent, Stocktown & Afripedia 
Andreas Unge, musiker och producent, A. Unge Produktion 
David Herdies, producent och VD, Momento Film
Teshome Wondimu, verksamhetsledare, Selam 
Barbara Franke
, producent, Selam

Iwona Preis, producent, Intercult 
Vanessa Ware
, projektledare
Dina Afkhampour, verksamhetsansvarig CinemAfrica
Josette Bushell-Mingo, ordförande CinemAfrica 
Michael Barrett, styrelseledamot CinemAfrica
Nabil Belkacem, styrelseledmot CinemAfrica 
Raymond Peroti, verksamhetsledare, Albys Hjärta 
Erik Rosales, scenkonstnär, d1gits/Sirqus Alfon 
Karin Victorin, kultur och tv-producent 
Josefin Lindberg, producent, Konfront 
Mam Foon, grafisk formgivare, MBF Creatives
Mansour Hosseini, VD & producent, No.Made
Figen Solmaz, producent No.Made 
Dritero Kasapi
, teaterregissör, www.driterokasapi.com
Johan Palme, journalist