Synpunkter till Stadsbyggnadskontoret, 14 okt 2015

Helios13 9 november 2015

Om Helios13 ska bli verklighet krävs det att Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms Stad beslutar om tillräckligt stora ytor för centrumändamål – till exempel för ett kulturhus – för att vi ska kunna få plats.

I februari inkom vi med en skrivelse till Stadsbyggnadskontoret där vi berättade om Helios13 och grunderna för vår tanke kring projektet. Den 14 oktober kompletterade vi med synpunkter på den föreslagna detaljplanen. 

Ytan i huset som reserveras för centrumändamål är i förslaget bara 2190 kvm. Vårt förslag är istället att två tredjedelar av den gamla industribyggnaden (ca 3500 kvm) reserveras för centrumändamål, utan tillägg av användning för bostäder. Klicka på länkarna här nedanför för att läsa synpunkterna till Stadsbyggnadskontoret och utförligare information. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma till Helios13 för ett besök!

Bilaga 1           Synpunkterna till stadsbyggnadskontoret
Bilaga 2           Ritningar på vårt förslag till detaljplan
Bilaga 3           Mer om Helios13

Fördjupningsinformation: Vår första skrivelse, 20150212