Skarpa verksamheter behövs när Helios13 blir till

Helios13 12 november 2015

Vilka verksamheter tycker du borde finnas i ett nyskapande, globalt uppkopplat kulturhus som Helios13?

När Helios13 blir verklighet kommer huset vara fullt av fantastiska kulturaktörer. Här kommer det sjuda av aktivitet i publika verksamheter – till exempel biograf, scener, restaurang, galleri, möteslokaler. Men också bakom kulisserna i producerande verksamheter – till exempel foto- och filmstudios, musikstudios, ateljéer, produktionslokaler och kontor.

Det kommer vara en stor bredd på de aktörer som ska driva huset. Vissa kommer vara små och oetablerade, andra stora och väletablerade. Vissa kommer vara kommersiella kreativa företag, andra offentligt finansierade kulturföreningar. Och de kommer verka inom en stor bredd av områden: musik, scenkonst, foto, film, konst, media, IT, mode, reklam, design, nycirkus, kulturpolitik och mycket mer.

Däremot kommer alla verksamheterna ha den globala uppkopplingen och mångfalden gemensam. Redan från grunden bygger vi utifrån kulturaktörer och kreativa näringar som riktar sig bortom de slutna, homogena, centraliserade strukturer som dominerar Stockholms institutionella kulturliv. Aktörerna i huset kommer representera hela stadens befolkning, inte bara en liten del, och föra fram en mångfald av samtida, globalt uppdaterad spjutspetskultur.

När huset blir klart ska det rymma nästan 4000 kvm på fem våningsplan. I ert drömkulturhus, vilka nyskapande, globalt uppkopplade aktörer borde ingå i Helios13?

Ni som kommer med i början har stora möjligheter att vara med och forma huset på ett tidigt idéstadium – väldigt lite är fastlagt i sten. (Att medverka och anmäla sitt intresse är inte bindande utan innebär bara en möjlighet att vara med och skapa Stockholms mest omtumlande nya kulturhus!) Tillsammans kan vi presentera styrkan hos den globalt uppkopplade kulturvärlden i Stockholm, och visa upp ett möjligt framtida kulturliv som bryter mot de existerande institutionella normerna. Om din verksamhet borde vara med i det arbetet, eller om du vet någon annan som borde det, skriv till oss!

Läs mer om Helios13 på vår hemsida

Vi kraftsamlar just nu inför att ta fram en affärsplan. Därför får ni gärna skriva eller ringa så snart som möjligt till:

Sandra Olivegren, , 0708-991299
eller Johan Palme, , 070-3003656

Illustration: White. Heliostorget, ur Planbeskrivningen för kvarteret Påsen 10, Stockholms Stadsbyggnadskontor.