Helios13:s idéer lever vidare, aktuellare än någonsin

Helios13-Gruppen 27 januari 2016

Under snart två år har Helios13-gruppen arbetat för att få igång ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i en kulturhistoriskt värdefull industrifastighet på Heliosgatan 11-13 i Hammarby Sjöstad. Som några av Stockholms mest internationella kulturaktörer och kreativa företag ville vi med Helios13 ge staden möjlighet att få en ny slags institution, driven och finansierad av aktörerna själva, som skulle ta hit hela världens samtida spjutspetskultur. Stockholms Stad behövde bara hjälpa oss på vägen genom att fastställa rätt detaljplan för fastigheten.

Men vad som händer bakom kulisserna på stadshuset verkar nästan omöjligt att ha insikt i. Vi har genom hela processen mötts av brist på transparens och en distinkt känsla av att det har funnits inofficiella överenskommelser under bordet som vi inte informerats om. De verkliga beslutsprocesserna verkar ha skett utan möjlighet till insyn, i stängda rum, där de stora byggbolagen haft påtaglig möjlighet att informellt påverka. Vi vill trycka på vilket problem för demokratin en sån beslutsprocess faktiskt är.

På måndagskvällen togs det slutgiltiga beslutet att inte anta detaljplanen vi arbetade för. Det innebär att Helios13 blivit ekonomiskt ogenomförbart för oss. Vi väljer nu att avsluta projektet.

Samtidigt märker vi, spännande nog, att många av idéerna som vi har lanserat under de här åren verkligen har slagit rot. Idéerna med aktörsdrivna kulturcentrum som skapar utbyte mellan producerande och publika verksamheter ligger i luften. Vi har fått politiker och stadsplanerare att prata behovet av kulturella mötesplatser i hållbar stadsplanering, och det är vi väldigt stolta över.

Men det finns ännu mer de borde göra. Sveriges kulturvärld är homogen, inåtvänd och vithetsnormativ. Helios13 erbjöd ett gediget förslag på hur en kulturinstitution skulle kunna utformas för att på riktigt reflektera vår globala värld och representera hela Stockholms mångfacetterade befolkning. Vi hoppas att Stockholms Stad tar till sig det reella behovet när de bygger framtida kulturinstitutioner.

För Helios13-gruppen,

Sandra Olivegren, Guido Hildebrand, Rani Kasapi
27 Januari 2016