58 kulturskapare undertecknar skrivelsen till Stockholm Stads Stadsbyggnadskontor

22 januari 2015
Kvarterat Påsen

Konstnärer och regissörer, rektorer, kulturchefer, producenter inom film, tv, musik och kultur med flera skriver under skriver under skrivelsen om detaljplanen för Påsen 10 i Hammarby Sjöstad. Idag har vi skickat in den till Stockholms Stadsbyggnadskontor.  Samrådet pågår till den 12 februari. Ärendet kommer upp i nämnden i vår.

Mellan Fryshuset och Kulturama på Heliosgatan 11-13, i ett strategiskt läge vid Heliostorget, ligger en äldre, vacker industribyggnad. Gruppen Helios13, har organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att utveckla denna byggnad till ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i världsklass. Den pågående detaljplanen syftar till att bygga 39 bostadsrätter i drygt halva byggnaden. Hammarby Sjöstad och Stockholm kan istället få en unik, publik verksamhet, som kopplar upp staden mot andra delar av världen. Nu behövs ett ställningstagande. Vilket Stockholm vill vi bygga för framtiden?  

Helios13 har förutsättningar att bli den nya magneten i Hammarby Sjöstad.  Kulturhuset kommer rymma en unik blandning av publika verksamheter och kreativa arbets- och mötesplatser. Helios13 drivs av aktörer inom kulturella och kreativa näringar som arbetar med kultur i ett globalt perspektiv fast med stark lokal förankring.  Det är väletablerade, Stockholmsbaserade verksamheter som speglar Stockholms kulturella mångfald och internationella länkar. Boende och skolor i Sjöstaden får ta del av globala nätverk och spjutspetskompetens inom samtida kulturella uttryck. Och hela Stockholm erbjuds ett kulturhus med ett samtida utbud som länkar innerstad med ytterstad och Sverige med världen.  

Vi har kartlagt varje våningsplan och intresset från nuvarande och framtida hyresgäster att hyra lokaler i byggnaden och vi bedömer det fullt möjligt att hyra ut hela fastigheten till kulturella och kreativa näringar till marknadsmässiga hyror. Vi har även undersökt olika finansieringslösningar och funnit presumtiva köpare av fastigheten, vilka omgående kan inleda en dialog med nuvarande ägare beträffande ett förvärv.  

De ytor i huset som i pågående detaljplanearbete reserveras för centrumändamål uppgår endast till 2190 kvm, vilket omöjliggör förverkligandet av visionen om Helios13 - ett kreativt hus i världsklass. Vi yrkar därför på att hela (ca 6500 kvm) alternativt minst två tredjedelar (ca 3500 kvm) av den äldre industribyggnaden reserveras för användning centrumändamål utan tillägg av användning för bostäder i kommande detaljplan.   I bifogade bilagor finns skrivelsen till Stadsbyggnadskontoret samt utförligare information. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma till Helios13 för ett besök!  

Klicka på länkarna för att ladda ner bilagorna som pdf.

Bilaga 1              Skrivelsen till Stadsbyggnadskontoret
Bilaga 2              Vision Helios13
Bilaga 3              Helios13 - arbetsgruppen
Bilaga 4              Heliosgruppen
Bilaga 5              Stadsbyggnadskontorets ritning på huset
Bilaga 6              Stadsbyggnadskontorets ritning på tomten
Bilaga 7              PP presentationen av Helios13
Bilaga 8              Ritning på två tredjedelar av byggnaden

Med vänlig hälsning

Guido Hildebrand, fotograf & VD Delight Studios
Rani Kasapi, kulturchef Botkyrka Kommun 
Sandra Olivegren, projektledare Helios13 
Viktoria Walldin, utvecklare social hållbarhet White Arkitekter 
Erik Torvén, arkitekt White Arkitekter 
Andreas Unge, musiker & producent A. Unge Produktion 
Charlie Caper, illusionist Charlie Caper Production 
Chris Torch, senior associate Intercult 
Ida Burén, VD Intercult
Iwona Preis, producent Intercult 
David Herdies, producent & VD Momento Film 
James Fleming, regissör Momento Film 
Kerstin Übelacker, producent Momento Film 
Mirjam Johansson, kommunikationsstrateg Momento Film 
Simon Hansson, projektkoordinator Momento Film 
Ditte Hammarström, grundare Snowfire 
Emil Sundberg, VD Snowfire 
Dritero Kasapi, teaterregissör 
Erik Rosales, scenkonstnär d1gits/Sirqus Alfon 
Jesper Waldersten, konstnär 
Johan Genneby, managing partner Shift 
Erica Molin, partner Shift Jonas Norén, managing partner Shift 
Figen Solmaz, producent Nomade 
Mansour Hosseini, VD & producent Nomade 
Johan Lindström, musiker & producent Tonbruket 
Johan Palme, verksamhetsansvarig CinemAfrica 
Josette Bushell-Mingo, ordförande CinemAfrica 
Michael Barrett, styrelseledamot CinemAfrica 
Nabil Belkacem, styrelseledamot CinemAfrica 
Josefin Lindberg, producent Konfront 
Karin Victorin, kultur och tv-producent 
Kitimbwa Sabuni, samordnare Afrosvenskarnas Riksförbund 
Mam Foon, grafisk formgivare MBF Creatives 
Teshome Wondimu, verksamhetsledare Selam 
Osiel Ibanez, producent Selam 
Barbara Franke, producent Selam 
Raymond Peroti, musiker, föreläsare, projektledare 
Teddy Goitom, VD & producent Stocktown & Afripedia 
Senay Berhe, filmare & producent Stocktown & Afripedia 
Ulla Lemberg, verksamhetsansvarig & grundare Change Attitude 
Vanessa Ware, verksamhetsledare SMartSe 
Theresa Traoré Dahlberg, filmskapare & konstuderande 
Patricia Reyes, fotograf 
Jean- Paul van der Mescht, retuschör & fotograf, Still-Image 
Kajsa Wiktorin, projektledare & producent Speak Truth To Power - Mod utan gränser 
Annika Dahl, produktionskoordinator Delight Studios 
Camilla Eriksson, kökschef Delight Studios 
Hampus Larsson, studiovärd & teknikansvarig Delight Studios 
Helena Tydén, skolchef Medborgarskolans gymnasieskolor & vuxenutbildningar 
Thore Kennestad, rektor Kulturama Vuxenutbildningar 
Per Magnus Byström, rektor Kulturama Gymnasium 
John Simonsson, bitr rektor bildutbildningen Kulturama Gymnasium 
Eva Österberg, konstnärlig ledare operautbildningen Kulturama Gymnasium 
Ove Wisén arkitekt
Karl Bjurman, projektledare Fryshuset 
Hengameh Hassas, projektledare Imaginarium, Fryshuset 
Haben Berhe, Sweden Brand Ambassador, Brooklyn Brewery 
Maureen Hoppers, kommunikationschef Mångkulturellt Centrum