15 bostadsrätter eller ett kulturhus för alla? Skriv under!

29 januari 2015
Helios 13 fasad österifrån

Visa vad du tycker för politikerna i Stockholm. Just nu är detaljplanen för kvarteret Påsen10 i Hammarby Sjöstad ute på samråd. Vi kan komma med synpunkter fram till den 12 februari. I detaljplanen framgår det att man planerar att bygga 39 bostadsrätter i drygt halva byggnaden på Heliosgatan11-13. Om 15 av dessa istället blir ytor för verksamheter kan Sjöstaden och Stockholm få ett unikt kulturhus som länkar innerstad med ytterstad och Sverige med världen. Det är bra att det byggs bostäder. Men samtidigt måste vi bygga en stad att inte bara bo i utan också leva och utvecklas i. Nu behövs ett ställningstagande. Vilket Hammarby Sjöstad och Stockholm vill vi ha?

Skriv under på namninsamling.se