Helios13:s idéer lever vidare, aktuellare än någonsin

Helios13-Gruppen 27 januari 2016

Under snart två år har Helios13-gruppen arbetat för att få igång ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i en kulturhistoriskt värdefull industrifastighet på Heliosgatan 11-13 i Hammarby Sjöstad. Som några av Stockholms mest internationella kulturaktörer och kreativa företag ville vi med Helios13 ge staden möjlighet att få en ny slags institution, driven och finansierad av aktörerna själva, som skulle ta hit hela världens samtida spjutspetskultur. Stockholms Stad behövde bara hjälpa oss på vägen genom att fastställa rätt detaljplan för fastigheten.

Men vad som händer bakom kulisserna på stadshuset verkar nästan omöjligt att ha insikt i. Vi har genom hela processen mötts av brist på transparens och en distinkt känsla av att det har funnits inofficiella överenskommelser under bordet som vi inte informerats om. De verkliga beslutsprocesserna verkar ha skett utan möjlighet till insyn, i stängda rum, där de stora byggbolagen haft påtaglig möjlighet att informellt påverka. Vi vill trycka på vilket problem för demokratin en sån beslutsprocess faktiskt är.

På måndagskvällen togs det slutgiltiga beslutet att inte anta detaljplanen vi arbetade för. Det innebär att Helios13 blivit ekonomiskt ogenomförbart för oss. Vi väljer nu att avsluta projektet.

Samtidigt märker vi, spännande nog, att många av idéerna som vi har lanserat under de här åren verkligen har slagit rot. Idéerna med aktörsdrivna kulturcentrum som skapar utbyte mellan producerande och publika verksamheter ligger i luften. Vi har fått politiker och stadsplanerare att prata behovet av kulturella mötesplatser i hållbar stadsplanering, och det är vi väldigt stolta över.

Men det finns ännu mer de borde göra. Sveriges kulturvärld är homogen, inåtvänd och vithetsnormativ. Helios13 erbjöd ett gediget förslag på hur en kulturinstitution skulle kunna utformas för att på riktigt reflektera vår globala värld och representera hela Stockholms mångfacetterade befolkning. Vi hoppas att Stockholms Stad tar till sig det reella behovet när de bygger framtida kulturinstitutioner.

För Helios13-gruppen,

Sandra Olivegren, Guido Hildebrand, Rani Kasapi
27 Januari 2016

Helios13 i New York Times

Helios13 19 januari 2016

Hur får man långsiktighet i ett område som en gång varit ett av Sveriges mest nydanande? Det frågar New York Times sig när de berättar om Hammarby Sjöstad – Och Helios13 är självklart med.

New York Times har pratat med en av initiativtagarna till Helios13, Guido Hildebrand, som berättar om hur Hammarby Sjöstad riskerar att bli en själslös sovstad utan folkliv. Lösningen måste vara att ständigt uppdatera området, att skapa permanenta, livskraftiga mötesplatser för kultur och föreningsliv. Precis det Helios13 vill åstadkomma.

Ny visionsbild visar hur Helios13 kan skapa hållbart liv i staden

Helios13 3 december 2015

Klicka på bilden här nedan för att se en stor version!

Hur kommer Helios13 att kunna se ut när huset är färdigt? Vi har tagit fram en ny visionsbild med hjälp av White Arkitekter som visar folklivet, öppningen mot torget, ett exempel på hur den fantastiska vinterträdgården på taket skulle kunna gestaltas, och hur huset förhåller sig till resten av bebyggelsen runt omkring. Helios13 kan bli en självklar mötesplats för alla stockholmare!

Vill ni se mer av Helios13? Vi tar just nu emot besök av personer eller grupper som är intresserade av huset och vad det kan bli. Tanken på ett aktörsdrivet, globalt uppkopplat kulturhus i Hammarby sjöstad – med aktörer som representerar hela Stockholms samtida mångfald – är spännande för många. Om ni också vill komma och höra mer om huset så bokar vi gärna in ett möte. Kontakta .

Skarpa verksamheter behövs när Helios13 blir till

Helios13 12 november 2015

Vilka verksamheter tycker du borde finnas i ett nyskapande, globalt uppkopplat kulturhus som Helios13?

När Helios13 blir verklighet kommer huset vara fullt av fantastiska kulturaktörer. Här kommer det sjuda av aktivitet i publika verksamheter – till exempel biograf, scener, restaurang, galleri, möteslokaler. Men också bakom kulisserna i producerande verksamheter – till exempel foto- och filmstudios, musikstudios, ateljéer, produktionslokaler och kontor.

Det kommer vara en stor bredd på de aktörer som ska driva huset. Vissa kommer vara små och oetablerade, andra stora och väletablerade. Vissa kommer vara kommersiella kreativa företag, andra offentligt finansierade kulturföreningar. Och de kommer verka inom en stor bredd av områden: musik, scenkonst, foto, film, konst, media, IT, mode, reklam, design, nycirkus, kulturpolitik och mycket mer.

Däremot kommer alla verksamheterna ha den globala uppkopplingen och mångfalden gemensam. Redan från grunden bygger vi utifrån kulturaktörer och kreativa näringar som riktar sig bortom de slutna, homogena, centraliserade strukturer som dominerar Stockholms institutionella kulturliv. Aktörerna i huset kommer representera hela stadens befolkning, inte bara en liten del, och föra fram en mångfald av samtida, globalt uppdaterad spjutspetskultur.

När huset blir klart ska det rymma nästan 4000 kvm på fem våningsplan. I ert drömkulturhus, vilka nyskapande, globalt uppkopplade aktörer borde ingå i Helios13?

Ni som kommer med i början har stora möjligheter att vara med och forma huset på ett tidigt idéstadium – väldigt lite är fastlagt i sten. (Att medverka och anmäla sitt intresse är inte bindande utan innebär bara en möjlighet att vara med och skapa Stockholms mest omtumlande nya kulturhus!) Tillsammans kan vi presentera styrkan hos den globalt uppkopplade kulturvärlden i Stockholm, och visa upp ett möjligt framtida kulturliv som bryter mot de existerande institutionella normerna. Om din verksamhet borde vara med i det arbetet, eller om du vet någon annan som borde det, skriv till oss!

, 0708-991299
eller Johan Palme, , 070-3003656

Illustration: White. Heliostorget, ur Planbeskrivningen för kvarteret Påsen 10, Stockholms Stadsbyggnadskontor.

Synpunkter till Stadsbyggnadskontoret, 14 okt 2015

Helios13 9 november 2015

Om Helios13 ska bli verklighet krävs det att Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms Stad beslutar om tillräckligt stora ytor för centrumändamål – till exempel för ett kulturhus – för att vi ska kunna få plats.

I februari inkom vi med en skrivelse till Stadsbyggnadskontoret där vi berättade om Helios13 och grunderna för vår tanke kring projektet. Den 14 oktober kompletterade vi med synpunkter på den föreslagna detaljplanen. 

Ytan i huset som reserveras för centrumändamål är i förslaget bara 2190 kvm. Vårt förslag är istället att två tredjedelar av den gamla industribyggnaden (ca 3500 kvm) reserveras för centrumändamål, utan tillägg av användning för bostäder. Klicka på länkarna här nedanför för att läsa synpunkterna till Stadsbyggnadskontoret och utförligare information. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma till Helios13 för ett besök!

Bilaga 1           Synpunkterna till stadsbyggnadskontoret
Bilaga 2           Ritningar på vårt förslag till detaljplan
Bilaga 3           Mer om Helios13

Fördjupningsinformation: Vår första skrivelse, 20150212

Fullsatt på Helios13

28 maj 2015

Tack alla som ni som deltagit med nyfikenhet, egagemang och goda idéer på Helios13 öppet hus! Det blev en lyckad eftermiddag som satte fokus på visionen och vägen dit. Mer än av 50 av er som deltog skrev under uppropet för Helios 13.

Välkommen till Öppet hus 7 feb kl 14-17

29 januari 2015

Under eftermiddagen presenterar vi vårt förslag till kulturhuset Helios13!
Du får också veta mer om medlemmarna i Heliosgruppen och möta flera av dem.

Vi hoppas få se dig och höra vad du tycker!

Plats: Delight Studios, Heliosgatan 13
Tid
: Lördag 7 februari, kl 14.00-17.00

15 bostadsrätter eller ett kulturhus för alla? Skriv under!

29 januari 2015
Helios 13 fasad österifrån

Visa vad du tycker för politikerna i Stockholm. Just nu är detaljplanen för kvarteret Påsen10 i Hammarby Sjöstad ute på samråd. Vi kan komma med synpunkter fram till den 12 februari. I detaljplanen framgår det att man planerar att bygga 39 bostadsrätter i drygt halva byggnaden på Heliosgatan11-13. Om 15 av dessa istället blir ytor för verksamheter kan Sjöstaden och Stockholm få ett unikt kulturhus som länkar innerstad med ytterstad och Sverige med världen. Det är bra att det byggs bostäder. Men samtidigt måste vi bygga en stad att inte bara bo i utan också leva och utvecklas i. Nu behövs ett ställningstagande. Vilket Hammarby Sjöstad och Stockholm vill vi ha?

Skriv under på namninsamling.se

58 kulturskapare undertecknar skrivelsen till Stockholm Stads Stadsbyggnadskontor

22 januari 2015
Kvarterat Påsen

Konstnärer och regissörer, rektorer, kulturchefer, producenter inom film, tv, musik och kultur med flera skriver under skriver under skrivelsen om detaljplanen för Påsen 10 i Hammarby Sjöstad. Idag har vi skickat in den till Stockholms Stadsbyggnadskontor.  Samrådet pågår till den 12 februari. Ärendet kommer upp i nämnden i vår.

Mellan Fryshuset och Kulturama på Heliosgatan 11-13, i ett strategiskt läge vid Heliostorget, ligger en äldre, vacker industribyggnad. Gruppen Helios13, har organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att utveckla denna byggnad till ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i världsklass. Den pågående detaljplanen syftar till att bygga 39 bostadsrätter i drygt halva byggnaden. Hammarby Sjöstad och Stockholm kan istället få en unik, publik verksamhet, som kopplar upp staden mot andra delar av världen. Nu behövs ett ställningstagande. Vilket Stockholm vill vi bygga för framtiden?  

Helios13 har förutsättningar att bli den nya magneten i Hammarby Sjöstad.  Kulturhuset kommer rymma en unik blandning av publika verksamheter och kreativa arbets- och mötesplatser. Helios13 drivs av aktörer inom kulturella och kreativa näringar som arbetar med kultur i ett globalt perspektiv fast med stark lokal förankring.  Det är väletablerade, Stockholmsbaserade verksamheter som speglar Stockholms kulturella mångfald och internationella länkar. Boende och skolor i Sjöstaden får ta del av globala nätverk och spjutspetskompetens inom samtida kulturella uttryck. Och hela Stockholm erbjuds ett kulturhus med ett samtida utbud som länkar innerstad med ytterstad och Sverige med världen.  

Vi har kartlagt varje våningsplan och intresset från nuvarande och framtida hyresgäster att hyra lokaler i byggnaden och vi bedömer det fullt möjligt att hyra ut hela fastigheten till kulturella och kreativa näringar till marknadsmässiga hyror. Vi har även undersökt olika finansieringslösningar och funnit presumtiva köpare av fastigheten, vilka omgående kan inleda en dialog med nuvarande ägare beträffande ett förvärv.  

De ytor i huset som i pågående detaljplanearbete reserveras för centrumändamål uppgår endast till 2190 kvm, vilket omöjliggör förverkligandet av visionen om Helios13 - ett kreativt hus i världsklass. Vi yrkar därför på att hela (ca 6500 kvm) alternativt minst två tredjedelar (ca 3500 kvm) av den äldre industribyggnaden reserveras för användning centrumändamål utan tillägg av användning för bostäder i kommande detaljplan.   I bifogade bilagor finns skrivelsen till Stadsbyggnadskontoret samt utförligare information. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma till Helios13 för ett besök!  

Klicka på länkarna för att ladda ner bilagorna som pdf.

Bilaga 1              Skrivelsen till Stadsbyggnadskontoret
Bilaga 2              Vision Helios13
Bilaga 3              Helios13 - arbetsgruppen
Bilaga 4              Heliosgruppen
Bilaga 5              Stadsbyggnadskontorets ritning på huset
Bilaga 6              Stadsbyggnadskontorets ritning på tomten
Bilaga 7              PP presentationen av Helios13
Bilaga 8              Ritning på två tredjedelar av byggnaden

Med vänlig hälsning

Guido Hildebrand, fotograf & VD Delight Studios
Rani Kasapi, kulturchef Botkyrka Kommun 
Sandra Olivegren, projektledare Helios13 
Viktoria Walldin, utvecklare social hållbarhet White Arkitekter 
Erik Torvén, arkitekt White Arkitekter 
Andreas Unge, musiker & producent A. Unge Produktion 
Charlie Caper, illusionist Charlie Caper Production 
Chris Torch, senior associate Intercult 
Ida Burén, VD Intercult
Iwona Preis, producent Intercult 
David Herdies, producent & VD Momento Film 
James Fleming, regissör Momento Film 
Kerstin Übelacker, producent Momento Film 
Mirjam Johansson, kommunikationsstrateg Momento Film 
Simon Hansson, projektkoordinator Momento Film 
Ditte Hammarström, grundare Snowfire 
Emil Sundberg, VD Snowfire 
Dritero Kasapi, teaterregissör 
Erik Rosales, scenkonstnär d1gits/Sirqus Alfon 
Jesper Waldersten, konstnär 
Johan Genneby, managing partner Shift 
Erica Molin, partner Shift Jonas Norén, managing partner Shift 
Figen Solmaz, producent Nomade 
Mansour Hosseini, VD & producent Nomade 
Johan Lindström, musiker & producent Tonbruket 
Johan Palme, verksamhetsansvarig CinemAfrica 
Josette Bushell-Mingo, ordförande CinemAfrica 
Michael Barrett, styrelseledamot CinemAfrica 
Nabil Belkacem, styrelseledamot CinemAfrica 
Josefin Lindberg, producent Konfront 
Karin Victorin, kultur och tv-producent 
Kitimbwa Sabuni, samordnare Afrosvenskarnas Riksförbund 
Mam Foon, grafisk formgivare MBF Creatives 
Teshome Wondimu, verksamhetsledare Selam 
Osiel Ibanez, producent Selam 
Barbara Franke, producent Selam 
Raymond Peroti, musiker, föreläsare, projektledare 
Teddy Goitom, VD & producent Stocktown & Afripedia 
Senay Berhe, filmare & producent Stocktown & Afripedia 
Ulla Lemberg, verksamhetsansvarig & grundare Change Attitude 
Vanessa Ware, verksamhetsledare SMartSe 
Theresa Traoré Dahlberg, filmskapare & konstuderande 
Patricia Reyes, fotograf 
Jean- Paul van der Mescht, retuschör & fotograf, Still-Image 
Kajsa Wiktorin, projektledare & producent Speak Truth To Power - Mod utan gränser 
Annika Dahl, produktionskoordinator Delight Studios 
Camilla Eriksson, kökschef Delight Studios 
Hampus Larsson, studiovärd & teknikansvarig Delight Studios 
Helena Tydén, skolchef Medborgarskolans gymnasieskolor & vuxenutbildningar 
Thore Kennestad, rektor Kulturama Vuxenutbildningar 
Per Magnus Byström, rektor Kulturama Gymnasium 
John Simonsson, bitr rektor bildutbildningen Kulturama Gymnasium 
Eva Österberg, konstnärlig ledare operautbildningen Kulturama Gymnasium 
Ove Wisén arkitekt
Karl Bjurman, projektledare Fryshuset 
Hengameh Hassas, projektledare Imaginarium, Fryshuset 
Haben Berhe, Sweden Brand Ambassador, Brooklyn Brewery 
Maureen Hoppers, kommunikationschef Mångkulturellt Centrum